Română

O scurtă biografie 
 
Binecuvântatul Marco s-a născut la Aviano pe data de 17 noiembrie 1631. În 1648 a îmbrăcat veșmântul călugăresc unindu-se Ordinului Fraților Capucini de la Conegliano, respectând cu stoicism jurământul. Im 1655, la Chioggia, a fost hirotonit preot și a început sa se dedice predicarii. Primul din lungul șir de miracole l-a săvârșit la Padova in 1676: Beatificatul Papa Inocențiu Xl l-a numit “taumaturgul secolului”.  Îndemnat  de către episcopi, a intreprins doua lungi călătorii misionare spre nordul și centrul Europei perseverând asupra actului de căință desăvârșit pentru mântuirea păcatelor, dobândind nenumărate conversioni în rândurile mulțimii ce îl întâmpina. A stabilit relații și cu Împăratul Sfântului Imperiu Roman, Leopold l, de către care a fost considerat “îngerul păzitor “. In 1683, in calitate de legat papal, a avut un rol determinant în eliberarea Vienei, asediată de către armata otomană, oferindu-se ca sacrificiu Domnului și obținând victoria prin puterea rugăciunii. A continuat, prin urmare, opera sa de taumaturg și ocrotitor al celor săraci, de predicator al Postului Mare Mare, apreciat și cautat de episcopi, conducători și nobili. A fost prezent când Buda (1686) și Belgrad (1688) au fost eliberate. S-a stins din viată  la Viena,  pe 13 august 1699 și a fost înmormântat în biserica capucina.  Invocat drept sfânt încă din timpul vieții, a fost beatificat de Papa Ioan Paul al ll-lea pe 27 aprilie 2003.
 
 
 
 
Act de căință desăvârșit 
 
Isus, Sfantă fecioară Maria!
Eu, creatură slabă și nedemnă, îngenuncheată la picioarele tale confesez cu durere intensă și cu sufletul plin de tulburare nenumăratele neglijente și păcate pe care le-am săvârșit de-a lungul vieții. Te-am mâniat, Dumnezeul meu, te-am mâniat și ma căiesc din toată inima. În speranța sfântului tău ajutor, mi-am propus cu fermitate sa mor decât sa mai săvârșesc un singur păcat mortal. Ma căiesc neîncetat pentru păcatele mele, mai presus de toate pentru acela de a te fi mâniat, Dumnezeul meu infinit de bun și iubitor, din a cui slavă, recunoștință și glorificare nicio creatura nu ar trebui sa înceteze în veci.
 
 
 
Rugăciune de mijlocire
 
Sfânta Treime, Tatăl, Fiul, și Sfântul Duh;
Noi te adorăm și te glorificăm
Pentru că tu ești binele suprem și originea oricărui bine.
Cu voia ta Binecuvântatul Marco a devenit un apostol al păcii, 
Promotorul fraternitătii intre popoarele Europei ,
Tatăl celor slabi și neajutorați ,
Un mare făcător de minuni spirituale și materiale. 
Dă-ne nouă, prin mijlocirea sa, 
Aceeași tărie in credință, iubire fraternă, înțelegere, pace și harul pentru care ne rugăm.
Slavă Tatălui!
 
(Traduzione a cura di Claudia Craciun)