HRVATSKI

Blaženi Marko rodio se u Avianu, 17. studenog 1631. Postao je kapucin obukavši redovničko odijelo u Coneglianu 1648. opslužujući zavjete u herojskom stupnju. Zaređen je za svećenika u Chioggi 1655. Posvetio se propovijedanju Evanđelja. U Padovi, 1676. učini prvo od mnogih čudesa. Papa, blaženi Inocent XI nazvao ga je „čudotvorcem stoljeća“. Na traženje biskupa poduzeo je dva duga misionarska putovanja na Sjeveru i Središnjoj Europi, ustrajavajući na širenju čina savršenog pokajanja za grijehe postižući bezbrojna obraćenja u mnoštvu naroda koje je dolazio k njemu. Sprijateljio se također s Leopoldom I, austrijskim carem, kojemu je postao „anđeo čuvar“. Kao Apostolski izaslanik, 1683. odigrao je dijelom odlučujuću ulogu u oslobođenju Beča od Turaka. Prinio se kao žrtva Gospodinu za stjecanje pobjede, snagom molitve. Nastavio je potom svoje djelo čudotvorca i dobročinitelja siromašnih, propovjednikom Korizma, traženim savjetnikom biskupa, vladara, upravitelja i odličnika. Bio je nazočan u oslobađanju Budima (1686) i Beograda (1688). Umro je u Beču, 13. kolovoza 1699. i sahranjen je u kapucinskoj crkvi. Već su ga za života nazivali svetim. Blaženim ga je proglasio Ivan Pavao II., 27. travnja 2003.

MOLITEV ZA ZDRAVJE
po priprošnji blaženega Marka iz Aviana,
apostola proti »zlu kuge«
O Bog, Ti si usmiljenje in odpuščanje,
Ti si Previdnost
za vsakega, ki veruje v Te in se vrne k Tebi.
Ozri se na to naše človeštvo,
ki Te išče tudi v najtežjih trenutkih zgodovine.
Ti, ki si podaril blaženemu Marku iz Aviana solze iskrenega kesanja
ter si uslišal njegovo molitev za Tvoje ljudstvo;
Ti, ki si mu dal goreče oznanjati, da si Ti, Ljubezen,
vreden popolne ljubezni v kesanju za naše grehe;
Ti, ki te je on klical kot Pomoč v potrebi,
varuj nas, po njegovi priprošnji, nevarnosti in okužb:
naj nam bližina Tebi, naše zdravje,
ohrani dar zdravja.
Tebe, Bog, z zaupanjem prosimo:
podpiraj vero kristjanov v negotovih časih,
ohranjaj upanje v boljše dni,
poživi v vseh ljubezen, ki gradi edinost v preizkušnji
ter poraja bratstvo v medsebojni pomoči.
Vlivaj v naše skupnosti nov evangeljski zagon!
Moj Bog,
po priprošnji Blažene Device Marije, Zdravje bolnikov,
ter po priprošnji blaženega Marka
nam podeli
kesanje iz ljubezni do Tebe,
občestvo s teboj,
solidarnost v skrbi za bolnike,
okrevanje obolelih in zdravje za vse!
Po Jezusu Kristusu, Zdravniku duš in teles, našem Gospodu.
AMEN.

MOLITVA ZA PROGLAŠENJE SVETIM OCA MARKA

Presveto Trojstvo, Oče, Sine, Duše Sveti, /Klanjamo Ti se, i slavimo Te, / jer Ti si Dobro, najviše Dobro, / i od kojega dolazi svako Dobro. /Ti si učinio blaženog Marka iz Aviana Apostolom mira,/ promicateljem jedinstva među narodima Europe, / ocem najslabijih i nezaštićenih, / i moćnim djelatnikom duhovnih i materijalnih čudesa. / Podaj, također i nama, / po njegovu zagovoru, / isti duh vjere, bratske ljubavi, / sloge i mira, i milost koju Te molimo …Slava Ocu …
S crkvenim odobrenjem +Christoph kard. Schönborn, bečki nadbiskup